Return to اداری

تاریخچه تاسیس سازمان

تاریخچه تاسیس  :

سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان با توجه به مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای زرین شهر ، فولادشهر، چمگردان ، سده لنجان ، زاینده رود ، ورنامخواست ، چرمهین و باغبهادران وهمچنین با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهرهای زرین شهر و فولادشهر در خصوص انحلال سازمانهای حمل و نقل همگانی شهرداریهای شهرهای مذکور وتبدیل وادغام سازمانهای یاد شده در سازمان حمل و نقل جمعی و سایر شهرهای شهرستان لنجان و در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ تاسیس گردیده است.

هدف از تاسیس  :

به منظور حسن اداره امور حمل و نقل جمعی شهرداریهای زرین شهر ، فولادشهر ، چمگردان ، سده لنجان ، زاینده رود ، ورنامخواست ، چرمهین و باغبهادران وحومه آنها و مراقبت وبهره برداری صحیح از وسایل حمل مسافر (اتوبوسها ومینی بوسها وخودروها) وتوسعه و تکمیل تاسیسات مربوطه از قبیل تعمیرگاه ، توقفگاه وترمینالها وغیره وعنداللزوم افزایش تعداد وسائل حمل و نقل مسافر بطور دسته جمعی ، به ترتیبی که از هر جهت متناسب با احتیاجات و تامین نیازمندیهای عمومی شهرهای موصوف وحومه آنها در حال و آینده باشد. این سازمان تحت سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان لنجان با مشارکت شهرداریهای  مذکور تاسیس و از تاریخ سوم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد وهشت مصادف با روز آزاد سازی خرمشهرشروع به کارگردید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

kriegel_345@mailxu.com brassard-sharen@mailxu.com