شرکت مدیر عامل سازمان جناب آقای مهندس سواری در هجدهمین جلسه مجمع عمومی سالیانه اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور

سعید قیصر، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور مجددا برای یک دوره دوساله ابقا شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ در یکصدو چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه که در تاریخ ۹۵/۱۲/۰۷ برگزار گردید مهندس سعید قیصر در سمت مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور برای یک دوره دوساله دیگر ابقا گردید.

شرکت مدیریت و کارکنان سازمان در راهپیمایی یوم اله بیست و دوم بهمن سال ۹۵

له

فجر پیروزی

miao_rolf@mailxu.com