سعید قیصر، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور مجددا برای یک دوره دوساله ابقا شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ در یکصدو چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه که در تاریخ ۹۵/۱۲/۰۷ برگزار گردید مهندس سعید قیصر در سمت مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور برای یک دوره دوساله دیگر ابقا گردید.

شرکت مدیریت و کارکنان سازمان در راهپیمایی یوم اله بیست و دوم بهمن سال ۹۵

له

فجر پیروزی

معارفه جناب آقای محمود زیرک بعنوان معاونت اداری مالی سازمان

zirak_095311 copy

بسه تعالی

با حکم شورای محترم سازمان و ابلاغ مدیر عامل محترم سازمان جناب آقای محمود زیرک بعنوان معاونت اداری مالی سازمان معرفی و از زحمات جناب آقای حسن عباسی مقدم تقدیر و تشکر نمودند

buchmannrpm@mailxu.com