کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای شهری

 خدمتی تازه از سازمان حمل ونقل جمعی شهرستان لنجان کارت بلیت الکترونیکی اتوبوسهای شهری

poster-lenjan-3

کارت بلیط الکترونیکی

 خدمتی تازه از سازمان حمل ونقل جمعی شهرستان لنجان کارت بلیت الکترونیکی اتوبوسهای شهری

poster-lenjan

کارت بلیط الکترونیکی

کارت بلیط الکترونیکی خدمتی تازه از سازمان حمل و نقل جمعی شهرستان لنجان 
broshur-lenjan

اخبار

در مقایسه با گذشته کمک‌های دولت به بخش حمل و نقل همگانی رشد خوبی داشته است

خداداد میر، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر خاش و حومه :
وام نوسازی 25 تا 30 هزار دستگاه تاکسی برای امسال تامین شده است

امیررضا رجبی،معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرد:
در کشور ۳۵ هزار تاکسی فرسوده وجود دارد
واردات اتوبوس فعلا نهایی نشده است

حمیدرضا صارمی، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها:
دولت برای تجهیز ناوگان اتوبوس کشور بودجه ۱۲۴ میلیارد تومانی اختصاص داده است.
sumida.eko coriellkrystin@mailxu.com